Apie mus

Uždaviniai

    Suteikti pirmąją skubią būtinąją medicinos pagalbą sergantiems arba sužeistiems asmenims įvykio vietoje ir, esant indikacijų, skubiai juos nugabenti į stacionarinę gydymo įstaigą – tokia greitosios medicinos pagalbos prievolė ir kasdienybė.

Trumpa istorija

    VšĮ Šakių greitosios medicinos pagalbos stotis įsteigta Šakių rajono savivaldybės, reorganizuojant Šakių PASPC, ne pelno siekianti įstaiga, veiklą pradėjusi 2001 m. spalio 1 d.

Veikla

    VšĮ Šakių GMP stotis dirba visą parą. 2,5 medikų brigados aptarnauja Šakių rajono gyventojus, pagal iškvietimus į namus, viešose vietose, darbo vietose – visur kur tik prireikia neatidėliotinos medikų pagalbos. Ją pacientai gali išsikviesti nemokamai.
   Per metus Šakių greitosios pagalbos medikams tenka vykti maždaug į 6 tūkst. iškvietimų.
    Įstaiga apsirūpinusi visa būtiniausia įranga ir reikmenimis skubiai medicinos pagalbai teikti:

    Įstaiga turi padidinto pravažumo greitosios medicinos pagalbos automobilius su medicinine įranga vidutinės komplektacijos gyvybinių funkcijų atstatymui ir palaikymui.
    Įstaigoje dirba 26 darbuotojai: 10 skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisčių, 6 GMP vairuotojai - paramedikai, 4 GMP vairuotojai, 3 kito personalo, 3 administracijos darbuotojai. Kolektyvas dirba vieningai, darniai, iš pacientų sulaukiama nedaug nusiskundimų. Dažnai pacientai padėkoja, kad iškviesta GMP atvyksta operatyviai, kad atidūs ir rūpestingi medikai laiku ir tiksliai suteikė pagalbą.
    Direktoriaus Rimgaudo Lebedžinsko vadovaujama administracija - direktoriaus pavaduotoja Danutė Ona Bendžiūnienė, vyr. finansininkė Skirmanta Libikienė – drauge ieško būdų kaip gerinti GMP paslaugų kokybę, veiksmingiau panaudoti lėšas, kelti darbuotojų kvalifikaciją.
    VšĮ Šakių GMP stotis yra Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos narė. Į šią asociaciją įstojo siekiant drauge su kolegomis spręsti aktualius greitosios medicininės pagalbos teikimo, būtinybės prisitaikyti prie pokyčių ir ES reikalavimų klausimus.
    2007 ir 2008 metais Šakių GMP stoties komanda dalyvavo Lietuvos greitosios medicinos pagalbos praktinėse varžybose. Dalyvavimas varžybose skatina darbuotojus tobulinti profesines žinias, reikalingas kasdieniniame darbe.     2009-2011 metais pagal jungtinės veiklos sutartį kartu su kitais GMP įstaigų asociacijos partneriais Šakių GMPS dalyvauja įgyvendino projektą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą „ Lietuvos greitųjų medicinos pagalbos įstaigų žmogiškųjų išteklių profesinės kvalifikacijos tobulinimas.“